Положення про Нацвідбір на Дитяче Євробачення-2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення правління АТ «НСТУ» 

12.06.2023 року No 377

ПОЛОЖЕННЯ

про національний відбір на участь
у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023

1.Загальні положення

1.1. Міжнародний Дитячий пісенний конкурс Євробачення – 2023 (далі – Міжнародний конкурс) проводиться з метою підтримки молодих талантів у галузі популярної музики та пісенної творчості.

Міжнародний конкурс – це сучасна високоякісна телевізійна передача, створена під егідою Європейської мовної спілки (далі – ЄМС) спільно з дійсними членами ЄМС як частина телевізійного обміну програмами мережі «Євробачення».

1.2. Національний відбір на участь у Міжнародному конкурсі (далі – Відбір) організовується та проводиться акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Суспільне), яке єчленом ЄМС, з метою обрання пісні та представника від України на Міжнародному конкурсі, фінал якого відбудеться 26 листопада 2023 року в м. Ніцці (Франція).

1.3. Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023 (далі – Положення) визначає порядок та умови проведення Відбору, вимоги до учасників / пісні, визначення переможця.

2.Організація Відбору

2.1. Суспільне є організатором Відбору, який визначає пісню та представника від України на Міжнародному конкурсі, встановлює терміни й порядок проведення Відбору.

2.2. Для забезпечення виконання умов цього Положення Суспільне формує організаційний комітет Відбору (далі – Оргкомітет). Склад Оргкомітету та положення про Оргкомітет затверджуються наказом Суспільного.

2.3. З метою визначення переможця Відбору Суспільне проводить фінал Відбору у форматі онлайн-концерту (далі – Фінал), формує експертну раду з дорадчою функцією (далі – Експертна рада), затверджує склад журі Фіналу (далі – Журі) та організовує голосування глядачів / слухачів (далі – Глядацьке голосування).

2.3.1. До складу Експертної ради входять 3 особи – представники музичної індустрії. Експертна рада надає професійні консультації та бере участь в оцінюванні учасників за результатами прослуховування з метою подальшого формування списку фіналістів Суспільним. Склад Експертної ради затверджується Оргкомітетом.

2.3.2. До складу Журі входять 3 особи – фахівці у сферах музики та музичної індустрії. Визначення складу Журі відбувається шляхом проведення рейтингового Глядацького голосування, що організовується Суспільним. Остаточний склад Журі затверджується Суспільним. Інформація про умови проведення голосування та склад Журі буде розміщена на сайтах Суспільного.

2.3.3. Правила проведення голосування у Фіналі – голосування Журі таГлядацьке голосування – будуть розміщені на сайтах Суспільного та додатково оголошені під час трансляції Відбору в прямому ефірі.

2.4. Строки й етапи проведення Відбору визначаються цим Положенням.

2.5. Суспільне при настанні об’єктивних обставин, зокрема ускладненні безпекової (ескалація воєнних дій в Україні) або епідеміологічної ситуації чи будь-яких подій, які можуть зашкодити, негативно вплинути або поставити під загрозу проведення Відбору, має право вносити зміни до порядку проведення Відбору та умов його проведення.

3.Вимоги до пісень та відеоматеріалів, що подаються на Відбір

3.1. До участі у Відборі подаються два відеозаписи з виконанням учасниками наживо двох пісень (далі – Відео):

кавер-версії однієї популярної пісні українською або іншою мовою (крім мови держави-агресора) (далі – Кавер) та

рекомендовано однієї оригінальної авторської пісні (далі – Авторська пісня) за наявності. У разі відсутності Авторської пісні надається Відео з виконанням ще одного Кавера в іншому стилі. Детальні вимоги до відеоматеріалів, які мають бути подані для участі у Відборі, викладені в додатку 3 до цього Положення.

3.2. Окрім двох Відео пісень, учасники надають фонограми пісень, що подаються на Відбір. При цьому до участі у Відборі приймається демоверсія фонограми Авторської пісні. Фінальна версія фонограми Авторської пісні має бути подана Суспільному до 02 серпня 2023 року включно або іншої дати, яка буде повідомлена учаснику Суспільним.

3.3. Авторська пісня (у разі подання)повинна відповідати таким вимогам:

а) текст і музика Авторської пісні є оригінальними (не є кавером на іншу(-і) пісню(-і) з дотриманням прав третіх осіб (у разі співавторства);

б) Авторська пісня не оприлюднювалася, не видавалася, небула доступною для громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн- відеоплатформах, у соціальних мережах або в напіввідкритих / відкритих для загального доступу базах даних, та/або не виконувалася публічно, повністю або частково (у тому числі текст окремо від музики чи навпаки), наприклад (але не обмежуючись) під час концертів, і не була використана в жодних комерційних цілях, зокрема не виходила в комерційний реліз, до 01 травня 2023 року;

в) тривалість Авторської пісні не повинна перевищувати 3 (трьох) хвилин і не повинна бути менша ніж 2 (дві) хвилини 30 (тридцять) секунд;

г) слова Авторської пісні учасника повинні бути написані та виконані переважно українською мовою, при цьому до 40% від повного тексту пісні може бути написано та виконано іноземною мовою (крім мови держави-агресора).

Рекомендується, щоб учасник брав участь у процесі написання слів і музики пісні. При цьому учасник може отримувати допомогу від дорослих (професіоналів чи інших осіб).

3.4. Відео, які подаються на Відбір, з виконанням двох пісень, як вказано в пункті 3.1, мають бути в супроводі інструментальної фонограми або музичному супроводі наживо у виконанні самого учасника та/або акомпаніатора(-ів) за умови дотримання кількісних і вікових вимог, зазначених у пунктах 3.8 і 4.2 цього Положення, на підтвердження чого надається(-ються) свідоцтво(-а) про народження / паспорт залученого(-их) акомпаніатора(-ів).

У разі використання учасником оригінального інструментального супроводу наживо учасник має отримати необхідний обсяг прав на такий музичний супровід від його авторів / співавторів / виконавців для можливості використання в рамках Відбору.

3.5. Длязабезпеченнярівнихумовдлявсіхучасників,незалежновідумов їхнього перебування, виконання учасниками пісень на Відео обов’язково має бути наживо (не студійний запис, без обробки голосу й ефектів). Інструментальна фонограма, під яку здійснюється виконання наживо, може містити запис беквокалу.

3.6. Слова (текст) та/або виконання Авторської пісні учасником неповинні шкодити репутації Відбору. Не допускаються грубі, нецензурні слова, жести, вислови політичного (аналогічного) характеру в текстах та/або під час виконання пісні учасником. Не допускається використання в пісні чи у виступі учасника будь-якої комерційної інформації.

3.7. Зовнішній вигляд та одяг учасника (виконавця) й учасників танцювального, вокального або музичного супроводу учасника у Відборі та наМіжнародному конкурсі не повинні бути дорослими за стилістикою вираження, учасники мають бути повністю вдягненими (не дозволені короткі сукні тощо), як передбачено вимогами ЄМС.

3.8. Пісню під час Відбору можуть представляти не більше ніж шість артистів (у тому числі беквокалісти, музиканти, танцівники).

4.Учасники Відбору

4.1. До участі у Відборі допускаються учасники:
‒ сольний виконавець;
‒ гурт, кількісний склад якого не може перевищувати 6 осіб.

4.2. Учасники мають бути громадянами або резидентами України, яким на день проведення фіналу Міжнародного конкурсу (26 листопада 2023 року) повинно бути не менш ніж 9 і не більш ніж 14 років (тобто народжені в період з 27 листопада 2008 року до 26 листопада 2014 року включно). Ця вимога поширюється також на танцювальний колектив, музикантів, співвиконавців.

4.3. Обов’язковою умовою для участі у Відборі є взяття на себе учасниками та співвиконавцями (їхніми батьками / опікунами / законними представниками) відповідальності за виконання таких зобов’язань:

а) дотримуватися вимог цього Положення та правил (умов) Міжнародного конкурсу, вказівок Суспільного під час проведення Відбору;

б) забезпечити відсутність з боку учасника будь-яких ознак політизації Міжнародного конкурсу та/або використання Міжнародного конкурсу вособистих цілях, та/або дискредитації Міжнародного конкурсу будь-яким іншим способом, у тому числі відсутність під час участі у Відборі та в минулому незаконних, неетичних, неналежних або образливих творчої чи професійної діяльності, поведінки чи висловлювань учасника, зокрема відсутність його участі в заходах, проведених за підтримки та/або фінансування політичних режимів, які порушують основні права людини, територіальну цілісність інших держав або здійснюють чи сприяють соціальній ненависті, будь-яким видам дискримінації, обмеженню публічних прав і свобод, а також відсутність публічного схвалення учасником відповідних дій таких політичних режимів;

в) у разі проходження учасника до етапу 2 Відбору, як визначено в пункті 5.1:

– укласти (забезпечити укладання) із Суспільним договір про конфіденційність щодо ознайомлення з проєктом договору на участь у Міжнародному конкурсі;

– ознайомитися з проєктом договору на участь у Міжнародному конкурсі та надати письмову згоду на його підписання в разі визнання такого учасника переможцем Відбору;

– надати Суспільному підтвердження наявності необхідного обсягу прав на пісню та фонограму в разі подання Авторської пісні;

г) якщо учасник стане кандидатом на проходження до Фіналу, укласти (забезпечити укладання) із Суспільним договір про участь у Фіналі, за яким учасник надає Суспільному:

за наявності Авторської пісні – фонограму Авторської пісні (згідно зтехнічними параметрами, визначеними Суспільним), а також невиключні майнові авторські права та виключні майнові суміжні права на використання виконання й фонограми, на перероблення фонограми для цілей Фіналу, на Відео звиконанням пісні учасника, виключне право на відеофіксацію виконання учасником пісні для цілей трансляції Фіналу та для розповсюдження запису виконання Авторської пісні учасником у Фіналі всіма способами без обмеження території та строку розповсюдження;

за відсутності Авторської пісні – згоду на запис і виконання для Фіналу пісні, яка буде надана учаснику Суспільним;

ґ) у разі перемоги учасника у Відборі укласти (забезпечити укладання) із Суспільним договори про участь переможця та співвиконавців у Міжнародному конкурсі та про надання відповідних майнових прав;

д) у разі перемоги учасника у Відборі забезпечити його участь в офіційних заходах, зокрема протягом тижня «Дитячого Євробачення», та виконання пісні, з якою учасник переможе у Фіналі, під час Міжнародного конкурсу.

4.4. Учасник відповідає вимогам цього Положення та батько / мати / законний представник учасника гарантує, що учасник:

а) має можливість брати участь у Міжнародному конкурсі з дотриманням вимог Суспільного та ЄМС;

б) не обмежений у можливості виїжджати за межі України в період Міжнародного конкурсу;

в) не має як у минулому, так і на момент участі у Відборі або Міжнародному конкурсі будь-яких підстав, які можуть спонукати органи державної влади країни-організатора Міжнародного конкурсу (Франція) заборонити йому в’їзд до країни-організатора Міжнародного конкурсу (Франція) відповідно до чинного національного законодавства країни-організатора Міжнародного конкурсу (Франція);

г) не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних(-ого) виступів(-у) як у період до і під час проведення Відбору, так і в період після Відбору до дати фіналу Міжнародного конкурсу;

ґ) не здійснював в’їзд на територію / виїзд із території Автономної Республіки Крим та/або тимчасово окупованих територій України з порушенням законодавства України та не перебуває на території держави-агресора.

4.5. Участь у публічній події або публічно висловлена позиція учасника, що спрямована на підтримку ненависті, дискримінації, порушення основних прав людини або політичного режиму, який порушує права людини, єнесумісною з допуском до участі у Відборі та участю в Міжнародному конкурсі.

4.6. ПереможецьВідборузобов’язанийукластидоговірізСуспільнимпро участь у Міжнародному конкурсі протягом 5 робочих днів з дати оголошення переможця відповідно до пункту 5.14 цього Положення.

5.Етапи та порядок проведення Відбору

5.1. Відбір складається з трьох етапів:

1-й етап – загальнонаціональний попередній відбір – з17.06.2023 до 13.07.2023 включно;

2-й етап – прослуховування лонглиста учасників Відбору (далі– Лонглист) – липень 2023 року;

3-й етап – Фінал – жовтень 2023 року.

5.2. Оголошення про Відбір, це Положення та інформація про строки Відбору розміщуються на сайтах Суспільного та/або в інших засобах масової інформації.

5.3. З 17 червня 2023 року до 09 липня 2023 року включно всі охочі взяти участь у Відборі заповнюють і подають заявку на участь у Відборі на сайті junior.eurovision.ua за формою, розміщеною на вказаному сайті. Заявка повинна бути заповнена із зазначенням повної інформації, передбаченої розділами 3 та 4 цього Положення.

5.3.1. Заявка на участь у Відборі складається з:

а) анкети учасника (додаток 1 до цього Положення), яка має бути заповнена одним із батьків / опікунів / законних представників дитини- учасника;

б) фото учасника (відповідно до вимог, викладених у додатку 3 до цього Положення);

в) скан-копії свідоцтва про народження учасника; 

г) відео виконання двох пісень, як визначено в пункті 3.1 цього Положення;

ґ) фонограми пісень (як Каверу, так і Авторської пісні чи іншого Каверу). При цьому допускається демоверсія Авторської пісні, яка в разі проходження до Фіналу буде доопрацьовуватися.

5.3.2. Відео повинні відповідати всім вимогам, зазначеним у додатку 3 до цього Положення.

5.4. Подання заявки на участь у Відборі є також згодою учасника (батьків / законних представників / опікунів від імені та в інтересах учасника) на використання Суспільним поданих аудіо-, фото- та відеоматеріалів, біографії учасника без обмеження за способами й термінами використання, зокрема їх розміщення в телевізійних програмах і на цифрових платформах Суспільного (утому числі, але необмежуючись, на визначеному сайті, YouTube-каналі, сторінках у соціальних мережах тощо), на офіційних платформах Міжнародного конкурсу та в інших медіа.

5.5. Суспільне здійснює перевірку отриманих заявок. У разі невідповідності поданої заявки в частині технічних вимог до пісні та/або Відео, викладених у цьому Положенні, та/або відсутності повного пакета файлів, щовказані в підпункті 5.3.1 цього Положення, та/або неповноти наданої інформації допускається доопрацювання заявником заявки відповідно до інструкцій Суспільного, наданих на електронну адресу, вказану в заявці. Доопрацювання заявки здійснюється виключно в межах періоду прийому заявок, визначених у пункті 5.3 цього Положення.

5.6. У разі наявності в Суспільного обґрунтованого сумніву щодо відповідності учасника та/або заявки учасника умовам цього Положення Суспільне може звертатися до такого учасника з вимогою надати додаткову інформацію та/або документи, що підтверджують надані в заявці дані та/або гарантії.

5.7. Суспільне формує Лонглист у складі 10 (десяти) учасників, які допускаються до прослуховувань. Під час прослуховування учасники виконують наживо обидві пісні, які були подані на етапі 1 Відбору. Суспільне залучає до прослуховування Експертну раду для надання фахової консультації.

5.8. Суспільне шляхом консультацій з Експертною радою формує список із 5 (п’яти) учасників, яким (разом з їхніми співвиконавцями) пропонується в строк до 19 липня 2023 року або іншої дати, повідомленої Суспільним наелектронну адресу учасника, укласти із Суспільним договір про участь у Фіналі.

5.9. Учасники, які уклали із Суспільним договори, визначені в підпунктах «в» та «г» пункту 4.3 з дотриманням вимог пункту 5.8, стають фіналістами.

5.10. Список фіналістів публікується на сайті junior.eurovision.ua.

5.11. Після оголошення списку фіналістів відбувається підготовка пісень, з якими учасники виступатимуть у Фіналі:

учасники, які пройшли до Фіналу з власною Авторською піснею, доопрацьовують ці пісні та фонограми у співпраці із Суспільним;

учасники, які пройшли до Фіналу без Авторської пісні, увзаємодії із Суспільним та з дотриманням інструкцій Суспільного готують і записують пісні, запропоновані їм Суспільним.

5.12. Дані, подані учасниками на етапі 1 Відбору, можуть бути розміщені на сайті junior.eurovision.ua та використовуватися Суспільним для створення додаткових аудіовізуальних творів для цілей Відбору.

5.13. Визначення та оголошення переможця Відбору здійснюється в прямому ефірі Фіналу за підсумками голосування Журі та онлайн-голосування. У Фіналі використовуються відеоматеріали з візитівками та виконанням учасниками пісень наживо.

5.14. Відбір вважається завершеним після укладання договору про участь у Міжнародному конкурсі між Суспільним і переможцем (та співвиконавцями) Відбору (в особі батьків / законних представників / опікунів відповідно), який є підставою для подальшої підготовки й участі учасника в Міжнародному конкурсі з обраною на Відборі піснею. Відмова учасника, який визначений як переможець Відбору, укласти із Суспільним договір на участь у Міжнародному конкурсі є підставою для рішення Суспільного про скасування результату Відбору та визначення іншого переможця Відбору з переліку фіналістів.

5.15. У разі невідповідності або порушення учасником норм цього Положення, зокрема встановлення факту подання недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, пісні, Відбору та/або Міжнародного конкурсу, невиконання вказівок / рекомендацій Суспільного під час проведення Відбору Суспільне має право відмовити в участі у Відборі або припинити участь у Відборі учасника в будь-який час.

6.Етичні правила

6.1. Усі сторони, залучені до Відбору, повинні докласти всіх можливих зусиль для створення атмосфери єдиної команди серед дітей-виконавців, розвинути їхній досвід і відчуття єднання.

6.2. З метою забезпечення належних умов участі у Відборі, дотримання принципів об’єктивності, неупередженості та забезпечення змагальності сторін усі учасники, їхні представники мають дотримуватися загальноприйнятих правил пристойності й етики, не допускати будь-яких висловлювань, коментарів образливого характеру, оцінювання виконання (вокальних даних), зовнішнього вигляду тощо щодо інших учасників, у тому числі (але необмежуючись) розміщення відповідних публікацій у будь-яких ЗМІ та/чи дописів у соціальних мережах тощо.

6.3. Контакти учасників зі ЗМІ повинні здійснюватися виключно за погодженням із призначеним представником Суспільного.

6.4. У рамках проведення Відбору Суспільне керується умовами цього Положення, принципами неупередженості, об’єктивності та справедливості.

7.Прикінцеві положення

7.1. Уся необхідна інформація щодо заходів, етапів проведення Відбору, дати проведення Фіналу, результатів Відбору тощо розміщується на сайтах Суспільного, зокрема junior.eurovision.ua, а також в інших засобах масової інформації.

7.2. Зворотний зв’язок учасники отримують з офіційної електронної адреси Відбору [email protected].

7.3. У разі будь-яких змін, які можуть бути внесені ЄМС стосовно правил участі в Міжнародному конкурсі, зазначені зміни будуть внесені в це Положення ібудуть обов’язковими для виконання всіма учасниками та Суспільним як організатором Відбору.

7.4. Суспільне має право змінити умови Відбору до дати початку приймання заявок на участь у Відборі, крім випадків, передбачених пунктом 2.5 цього Положення.

7.5. Суспільне має право відмовитися від проведення Відбору, якщо проведення стало неможливим унаслідок обставин, які незалежать від Суспільного.

Головний продюсер 

соціально важливого контенту та спеціальних проєктів

дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів

Костянтин СТРЮКОВ

 

Додаток 1

до Положення про національний відбір 

на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023

Анкета учасника національного відбору
на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023

Учасник

сольний виконавець

ПІБ:

___________________________________________________________________________

Сценічне ім’я (за наявності):

___________________________________________________________________________

Дата народження (на підтвердження чого завантажується скан-копія свідоцтва про народження / паспорта за посиланням нижче):

число ____________ місяць ________________________________ рік _______________

Адреса реєстрації:

поштовий індекс________________область__________________________населений пункт __________________вул.____________________________No будинку / квартири ______

Фактичне місце проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, No будинку, No квартири):

___________________________________________________________________________

З якого часу проживає за вказаним фактичним місцем проживання:

___________________________________________________________________________

Посилання на сторінки в соціальних мережах «Instagram» та/або «Facebook» та/або «TikTok»:

___________________________________________________________________________

Біографія (у довільній формі):

___________________________________________________________________________

Міжнародні заходи (організовані та/або проведені за підтримки та/або фінансування державними органами, установами, господарюючими суб’єктами чи на території іноземних держав), в яких брав участь учасник після 15.03.2014 (за наявності):

___________________________________________________________________________

гурт 

Назва гурту:

___________________________________________________________________________

Кількість учасників: 

___________________________________________________________________________

ПІБ (кожного окремого учасника):

___________________________________________________________________________

Сценічне ім’я (за наявності; для кожного окремого учасника):

___________________________________________________________________________

Дата народження (на підтвердження чого завантажується скан-копія свідоцтва про народження / паспорта за посиланням нижче) (для кожного окремого учасника):

число ____________ місяць ________________________________ рік _______________

Адреса реєстрації (для кожного окремого учасника):

поштовий індекс________________область__________________________населений пункт __________________вул.____________________________No будинку / квартири ______

Фактичне місце проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, No будинку, No квартири) (для кожного окремого учасника):

___________________________________________________________________________

З якого часу проживає за вказаним фактичним місцем проживання (для кожного окремого учасника):

___________________________________________________________________________

Посилання на сторінки в соціальних мережах «Instagram» та/або «Facebook» та/або «TikTok» (гурту (за наявності) та кожного окремого учасника):

___________________________________________________________________________

Біографія (у довільній формі; гурту загалом та кожного окремого учасника):

___________________________________________________________________________

Міжнародні заходи (організовані та/або проведені за підтримки та/або фінансування державними органами, установами, господарюючими суб’єктами чи на території іноземних держав), в яких брав участь учасник після 15.03.2014 (за наявності; для гурту загалом та кожного окремого учасника гурту окремо):

___________________________________________________________________________

Дані батька / матері / законного представника батько мати законний представник

Батько

ПІБ: ___________________________________________________________________________

Дата та місце народження (дд/мм/рр; країна, область, район, населений пункт):

___________________________________________________________________________

Паспортні дані (серія та номер паспорта):

___________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код:

___________________________________________________________________________

Адреса реєстрації:

поштовий індекс________________область__________________________населений пункт __________________ вул. ____________________________ No будинку / квартири ______

Фактичне місце проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, № будинку, № квартири):

___________________________________________________________________________

З якого часу проживає за фактичним місцем проживання:

___________________________________________________________________________

Контактний телефон:

___________________________________________________________________________

Email:

___________________________________________________________________________

Мати

ПІБ:

___________________________________________________________________________

Дата та місце народження (дд/мм/рр; країна, область, район, населений пункт):

___________________________________________________________________________

Паспортні дані (серія та номер паспорта):

___________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код:

___________________________________________________________________________

Адреса реєстрації:

поштовий індекс________________область__________________________населений пункт __________________вул.____________________________No будинку / квартири ______

Фактичне місце проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, № будинку, № квартири):

___________________________________________________________________________

З якого часу проживає за фактичним місцем проживання:

___________________________________________________________________________

Контактний телефон:

___________________________________________________________________________

Email:

__________________________________________________________________________

Законний представник

ПІБ:

___________________________________________________________________________

Дата та місце народження (дд/мм/рр; країна, область, район, населений пункт):

___________________________________________________________________________

Паспортні дані (серія та номер паспорта):

___________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код:

___________________________________________________________________________

Адреса реєстрації:

поштовий індекс________________область__________________________населений пункт __________________вул.____________________________No будинку / квартири ______

Фактичне місце проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, № будинку, № квартири):

___________________________________________________________________________

З якого часу проживає за фактичним місцем проживання:

___________________________________________________________________________

Контактний телефон:

___________________________________________________________________________

Email:

__________________________________________________________________________

Пісні (необхідно подати дві пісні) 

Кавер-версія відомої пісні

Назва пісні:

___________________________________________________________________________

Оригінальний виконавець пісні:

___________________________________________________________________________

ПІБ:

Авторська пісня (за наявності)

Назва пісні:

___________________________________________________________________________

Тривалість:

___________________________________________________________________________

Автор музики:

ПІБ:

___________________________________________________________________________

Співавтор музики (за наявності):

ПІБ:

___________________________________________________________________________

Автор слів:

ПІБ:

___________________________________________________________________________

Співавтор слів (за наявності):

ПІБ:

___________________________________________________________________________

Текст пісні:

___________________________________________________________________________

Заповнюється в разі залучення акомпаніатора(-ів) до відеозапису виконання пісні:
ПІБ, дата народження акомпаніатора(-ів) (на підтвердження чого завантажується скан-копія свідоцтва про народження / паспорта за посиланням нижче):

___________________________________________________________________________

Завантажте такі файли:

‒ скан-копію свідоцтва про народження учасника (у разі гурту – кожного окремого учасника);

‒ скан-копії паспорта та ідентифікаційного коду кожного з батьків / законних представників учасника (у разі гурту, кожного окремого учасника);

‒ скан-копію свідоцтва про народження акомпаніатора(-ів) (за наявності);

‒ мінімум одне фото учасника (у разі гурту – гурту загалом та кожного окремого учасника);

‒  два відеозаписи виконання пісень наживо;

‒  фонограми пісень.

☐ Я, (батько / мати або законний опікун учасника), підтверджую, що ознайомився(-лась), зрозумів(-ла) та погоджуюсь виконувати всі вимоги й умови участі моєї дитини у Відборі, у тому числі підтверджую надання Згоди та гарантій, що надаються батьками (опікунами, законними представниками) учасника для його участі в національному відборі на участь у міжнародному Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023.

☐ Гарантую, що в разі подання на Відбір Авторської пісні вирішення питання щодо отримання необхідного обсягу авторських прав на пісню (текст і музика), а також прав від осіб, які забезпечують музичний супровід (за наявності), є обов’язком учасника. Гарантую, що пісня є оригінальною та є творчим доробком учасника та/або у співавторстві і не видавалася, не виконувалася публічно та не оприлюднювалася в будь-який спосіб до 01 травня 2023 року.

 

Додаток 2

до Положення про національний відбір 

на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023

Згода та гарантії, що надаються батьками (опікунами, законними представниками) учасника для його участі в національному відборі на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023

Заповненням та підписанням анкети (далі – Анкета) я підтверджую своє повне розуміння, що національний відбір на участь у міжнародному Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023 (далі – Відбір) організовується та проводиться акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Суспільне) як членом ЄМС з метою обрання за допомогою Відбору пісні та представника від України на міжнародному Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023 (м. Ніцца, Франція), що відбудеться 26листопада 2023року (далі–Міжнародний конкурс), а також повністю згоден(-на) з викладеним нижче.

Надаю свою згоду, а також підтверджую наявність беззаперечної згоди другого із законних представників (за наявності) на участь нашої дитини у Відборі в повній відповідності до умов, передбачених Положенням про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023, з якими я ознайомлений(-а) / згоден(-на), та зобов’язуюся їх дотримуватися й виконувати, а також надаю гарантію дотримання й виконання їх з боку моєї дитини.

Повідомляю та підтверджую, що моя дитина, інтереси якої я представляю на законних підставах, виявила бажання взяти участь у Відборі добровільно, без будь-якого примусу.

Якщо після завершення приймання заявок на Відбір моя дитина буде включена до Лонглиста учасників Відбору, зобов’язуюся підписати договір про конфіденційність щодо ознайомлення з проєктом договору на участь уМіжнародному конкурсі, ознайомитися з відповідним проєктом договору на участь у Міжнародному конкурсі для надання згоди на його підписання в разі перемоги у Відборі, та у разі проходження моєї дитини до фіналу Відбору – на участь у фіналі Відбору, що є обов’язковою умовою для подальшої участі у Відборі та визначення Суспільним переможця Відбору й учасника від України в Міжнародному конкурсі. Суспільне не зобов’язане і не може бути зобов’язане в майбутньому здійснювати будь-які виплати у зв’язку з участю моєї дитини у Відборі та/чи Міжнародному конкурсі.

У разі включення моєї дитини до Лонглиста учасників Відбору зобов’язуюся забезпечити участь моєї дитини в прослуховуванні відповідно до інструкцій, які будуть надані Суспільним.

Якщо моя дитина пройде до фіналу Відбору, даю згоду на доопрацювання Суспільним Авторської пісні в разі її подання з анкетою учасника Відбору. Якщо пісню для Фіналу моїй дитині буде надано Суспільним у зв’язку з відсутністю унеї власної Авторської пісні, зобов’язуюся забезпечити вивчення моєю дитиною цієї пісні та участь моєї дитини в усіх необхідних заходах щодо запису пісні, які будуть повідомлені мені Суспільним.

Усі відомості, викладені в Анкеті, є точними, достовірними, повними, відповідають дійсності, не є конфіденційними чи таємними; надання й подальше використання їх Суспільним не може бути розцінене як порушення моїх прав іправ моєї дитини. Я надаю згоду й дозвіл на перевірку, збір із загальнодоступних джерел Суспільним відомостей про мене, членів моєї сім’ї та мою дитину та дозвіл на використання такої інформації будь-якими способами (у тому числі оприлюднення та публічне сповіщення / демонстрація / показ).

У разі виявлення неточності, хибності, неповноти, невідповідності дійсності всієї або будь-якої частини інформації, яка надана або буде надана мною / моєю дитиною Суспільному, така обставина є підставою для відмови в подальшому розгляді Анкети, припинення участі моєї дитини у Відборі або недопуску до такої участі. Крім того, я зобов’язуюся відшкодувати Суспільному збитки, понесені у зв’язку з викладеними вище обставинами.

Підтверджую, що повною мірою ознайомлений(-а) зі своїми правами, правами членів моєї сім’ї / моєї дитини, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних», та надаю Суспільному дозвіл на збір та обробку моїх персональних даних і персональних даних про мене та мою дитину відповідно до Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023 та правил ЄМС щодо Міжнародного конкурсу.

Я надаю дозвіл на використання для Відбору наданих Суспільному біографії, фото-, аудіо- та відеоматеріалів за участю моєї дитини будь-яким способом (у будь-яких формі та обсязі) без обмеження за строком і територією їх використання (з правом передавання третім особам).

Гарантую, що в разі залучення третіх осіб до зйомки відеозаписів виконання моєю дитиною пісень, що подаються для участі у Відборі (акомпаніатор(-и) тощо), мною отримано всі необхідні права, згоди та дозволи на використання таких матеріалів Суспільним (з правом передавання третім особам) без будь-яких обмежень на обробку персональних даних таких осіб для цілей проведення Відбору.

Гарантую, що є законним представником моєї дитини та маю достатні повноваження для заповнення, подання Анкети, надання прав і дозволів, угод, які вказані вище.

У разі пред’явлення претензій до Суспільного з приводу наданих мною гарантій і дозволів зобов’язуюся врегулювати такі претензії самостійно та відшкодувати збитки, завдані Суспільному.

Цим гарантую та підтверджую наявність згоди другого з батьків на участь нашої дитини у Відборі.

_________________________________ (ПІБ)

 

Додаток 3

до Положення про національний відбір 

на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023

Вимоги до завантаження фото-, аудіо- та відеоматеріалів учасників, що подаються для участі в національному відборі на участь
у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023

1.Вимоги до відеозапису виконання пісень, що подається на Відбір

1.1. Відеозапис виконання пісень має бути знятий однією камерою одним дублем (без монтажних склеювань). Дозволяється використання для зйомки основної або фронтальної камери мобільного телефону, а також використання камер персональних комп’ютерів та/або ноутбуків.

1.2. Учасника має бути добре видно на відеозаписі.

1.3. У разі використання у відеозаписі зміни загального, середнього та крупного планів перехід між планами має здійснюватися лише засобами внутрішньокадрового монтажу (наїзд – від’їзд або фізичне переміщення в просторі того, хто здійснює зйомку).

Рис. Плани для зйомки відеозапису

1.4. На задньому фоні бажано уникати великого скупчення речей, яскравих кольорових акцентів. Також не рекомендується знімати учасника на фоні вікна з контровим світлом.

1.5. Рекомендовано, щоб одяг учасника в кадрі був без дрібної горизонтальної та/або вертикальної смужки, без цяток і складних візерунків.

1.6. Виконання пісень учасником Відбору обов’язково має бути наживо (не студійний запис, без обробки голосу й ефектів). Голос виконавця повинен бути гучнішим за фонограму або музичний супровід наживо. Записана інструментальна фонограма може містити запис беквокалу, який не повинен перешкоджати чутності основного вокалу. Фонограма Авторської пісні має бути створена виключно на основі оригінальної музичної композиції, створеної учасником або на його замовлення.

1.7. Авторська пісня, що виконується на Відео, повинна відповідати всім вимогам, передбаченим у розділі 3 Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023.

2.Технічні параметри для завантаження відеозаписів

2.1. Допустимі формати відеозаписів: MP4, AVI, MOV, MPEG.

2.2. Відео виконання пісні, що подається на Відбір: рекомендовано горизонтальне (співвідношення сторін – 16×9).

2.3. Розмір Відео: не менший ніж 1080р.
2.4. Рекомендовано, щоб розмір відеофайлу не перевищував 2 Гб.

3.Вимоги до фотоматеріалів учасників Відбору

3.1. Учасник Відбору повинен завантажити не менше ніж одне (рекомендовано три) фото формату JPG або PNG.

3.2. Якість зображення повинна бути не менш ніж 1000 пікселів для меншої сторони зображення (рекомендується надавати горизонтальні фото).

3.3. На фото повинен бути зображений лише учасник без сторонніх осіб. Композиція фото повинна відповідати вимогам, зазначеним у підпунктах 1.4–1.5 цього додатка.