ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення правління АТ «НСТУ»
21.09.2023 № 392
ПРАВИЛА
голосування у фіналі національного відбору на участь
у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023

1.  Голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023 від України (далі – Фінал) складається з голосування журі Фіналу – 50% (далі – Голосування журі) та онлайн-голосування глядачів / слухачів – 50% (далі – Онлайн-голосування) за переможця Фіналу.

2.  Голосування журі відбувається під час Фіналу.

2.1. Протягом оголошеного часу для голосування після виступу всіх учасників Фіналу члени журі проводять закрите обговорення й виставляють індивідуально бали учасникам. Кожний член журі виставляє учасникам бали від 1 до 5, де 1 – найменший бал, а 5 – найбільший. При цьому бали не можуть повторюватися. Якщо кількість учасників буде зменшена, найвищий бал відповідатиме загальній кількості учасників Фіналу.

2.2. За результатами балів, виставлених журі, формується рейтинг учасників за загальною сумою балів кожного учасника, отриманих від кожного із членів журі. Якщо учасники Фіналу набрали однакову сумарну кількість балів, члени журі радяться між собою та простою більшістю голосів приймають рішення, якому учаснику віддати вище місце в рейтингу.

2.3. Сума балів журі для кожного учасника Фіналу переводиться в бали від 1 до 5 (або іншої цифри, яка дорівнює фактичній кількості учасників Фіналу), при цьому найбільша сума балів – це 5 балів (або інша цифра, яка дорівнює фактичній кількості учасників Фіналу), найменша – 1 бал. Результат Голосування журі оголошується ведучим та виводиться на екран від найнижчого бала (1 бал) до найвищого (5 балів).

2.4. У разі однакової сумарної кількості балів від журі у двох чи більше учасників Фіналу цим учасникам присвоюється(-ються) однаковий(-і) бал(-и), а наступний(-і) за порядком бал(-и) вилучається(-ються).

3. Онлайн-голосування відбувається в мобільному застосунку «Дія» (далі – Застосунок) безоплатно.

3.1. Відображення учасників Фіналу в Застосунку здійснюється згідно з порядком виступів учасників у Фіналі за результатами жеребкування, що проводиться АТ «НСТУ».

3.2. Онлайн-голосування відбувається у два етапи:

етап 1: Онлайн-голосування відкривається о 10:00 за два дні до дати Фіналу та закривається о 10:00 у день Фіналу. Для ознайомлення користувачів із піснями учасників Фіналу та проведення Онлайн-голосування в Застосунку буде розміщено презентаційні відео з піснями учасників;

етап 2: Онлайн-голосування відкривається під час трансляції Фіналу орієнтовно на 20 хвилин після завершення виконання пісень наживо учасниками Фіналу. Ведучий(-а) Фіналу оголошує про початок і завершення Онлайн-голосування, а також під час трансляції в ефірі з’являються відповідні текстові повідомлення. Онлайн-голосування відбувається виключно в межах офіційного часу проведення голосування (після оголошення ведучими Фіналу про початок голосування та до оголошення ведучими Фіналу про завершення голосування). З моменту закриття голосування функція голосування в Застосунку є неактивною.

3.3. На кожному етапі Онлайн-голосування в Застосунку можна проголосувати один раз за одного учасника Фіналу. У користувача Застосунку з’являється відмітка на голосуванні в Застосунку про відданий користувачем голос. Результати голосування в Застосунку не відображаються. При цьому на етапі 2 Онлайн-голосування користувач може повторно проголосувати за учасника Фіналу, якому він віддав свій голос на етапі 1 Онлайн-голосування, або змінити свій вибір та проголосувати за іншого учасника Фіналу.

3.4. Після підрахунку суми голосів, отриманих за кожного учасника під час етапів 1 та 2 Онлайн-голосування, формується рейтингова таблиця результатів Онлайн-голосування в балах від 1 до 5 (або іншої цифри, яка дорівнює фактичній кількості учасників Фіналу). При цьому найвищим вважається 5 балів (або інша цифра, яка дорівнює фактичній кількості учасників Фіналу),  а найнижчим – 1 бал відповідно. Таким чином, найбільша сума голосів від Онлайн-голосування переводиться в найвищий бал, а найменша сума голосів – у найнижчий бал.

3.5. У разі однакової сумарної кількості балів від Онлайн-голосування у двох чи більше учасників Фіналу цим учасникам присвоюється(-ються) однаковий(-і) бал(-и), а наступний(-і) за порядком бал(-и) вилучається(-ються).

3.6. Результати голосування глядачів оголошуються під час Фіналу в прямому ефірі, є остаточними й не можуть бути змінені / оскаржені. АТ «НСТУ» не обговорює і не бере участі у вирішенні суперечок із глядачами щодо переможця чи кількості голосів, відправлених глядачами за відповідних учасників Фіналу.

3.7. Результат Онлайн-голосування оголошується ведучим і виводиться на екран по черзі для кожного учасника Фіналу, починаючи з учасника, який отримав найменшу кількість балів за результатами Голосування журі, і завершуючи учасником, який отримав найбільшу кількість балів за результатами Голосування журі.

3.8. Беручи участь в Онлайн-голосуванні в Застосунку, користувачі підтверджують, що належним чином ознайомлені з цими Правилами, зобов’язуються їх дотримуватися, повністю та безумовно погоджуються з ними й іншими рішеннями АТ «НСТУ» стосовно правил проведення Онлайн-голосування.

4. Загальний результат голосування формується додаванням балів за результатом Голосування журі та балів за результатом Онлайн-голосування. У підсумку найвищим результатом вважається найвищий бал, а найнижчим – найнижчий бал відповідно. Переможцем національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023 стає учасник Фіналу, який отримав найбільшу сумарну кількість балів за результатами Голосування журі та Онлайн-голосування.

5. У разі однакової кількості балів у двох або більше Фіналістів за результатами складання балів за рейтинговими таблицями результатів Голосування журі та результатів Онлайн-голосування, як це вказано в пункті 4 цих Правил, вважається, що найкращий результат має той Фіналіст, який отримав найвищу кількість балів за результатами Онлайн-голосування.

6. Результати голосування оголошуються в прямому ефірі Фіналу та є остаточними, перегляду чи оскарженню не підлягають.

7. Інформація про умови, порядок та результати голосування у Фіналі розміщується на сайті junior.eurovision.ua

8. АТ «НСТУ» при настанні об’єктивних обставин, зокрема ускладненні безпекової (ескалація воєнних дій в Україні) або епідеміологічної ситуації, чи будь-яких подій, які можуть зашкодити, негативно вплинути або поставити під загрозу проведення голосування, має право вносити зміни до цих Правил. У разі внесення змін відповідна інформація розміщується на сайті junior.eurovision.ua та/або повідомляється в ефірі телеканалу «Суспільне Культура».

Головний продюсер соціально важливого
контенту та спеціальних проєктів
дирекції соціально важливого контенту
та спеціальних проєктів
Костянтин СТРЮКОВ